Fiscaal voordeel bedrijfsyoga


Via de werkkostenregeling (WKR) kunt u als werkgever onbelaste vergoedingen aan uw werknemers geven. Op de website van de belastingdienst is hier het volgende over te lezen:

 Onder de werkkostenregeling (WKR) kunt u maximaal 1,2% van het totale fiscale loon van al uw werknemers (de ‘vrije ruimte’) besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor uw werknemers. Komt het bedrag van de vergoedingen boven die grens? Dan moet u over dat extra bedrag 80% belasting betalen. Er gelden geen voorwaarden voor de bestedingen binnen de vrije ruimte.

Vanaf 2020 wordt de vrije ruimte verhoogd. U mag dan onbelast vergoedingen geven als het totale bedrag onder 1,7% blijft van de eerste 400.000 euro van de loonsom van alle medewerkers samen. Dit betekent dat u in de nieuwe situatie 6800 euro onbelast beschikbaar kunt stellen bij een loonsom van 400.00 euro. Voor het bedrag boven 400.000 euro blijft het percentage van 1,2% gelden.

Bronnen:
Rijksoverheid
Belastingdienst